Nieuws:

HDN Software Release 3.3

Nieuws
26 juni 2012

Begin juli staat er weer een release gepland voor de HDN Software. Het betreft hier versie 3.3 waar de volgende zaken in is gewijzigd:

  • Verbeteringen in het HDN configuratiebestand
  • Aanpassing in ‘swpclient’ om te voorkomen dat deze geen schema updates meer ophaalt
  • Uitzonderlijke lange tekstvelden worden afgevangen door HDN validate
  • In een bepaalde situatie kon het voorkomen dat de HDN validator een ongeldig bericht toch goedkeurde, nu niet meer
  • De software is geoptimaliseerd op het geheugengebruik, zodat grote HDN berichten zonder meer verwerkt kunnen worden
  • HDN systemen met een test aansluitnummer, kunnen nu ook XX-berichten versturen
  • In het programma webcert zijn enkele teksten aangepast om deze duidelijker te maken

Voor verdere informatie graag contact opnemen met HDN Beheer.