Thema: Vernieuwing platform

HDN Fit for the Future

29 mei 2018

HDN staat voor meer efficiency en innovatie in de financiële dienstverlening. Dat doen we door het inrichten van gestandaardiseerde, snelle en efficiënte processen voor de hele keten. En door informatie-uitwisseling via een goed beveiligd netwerk. Maar hoe toekomstvast is ons HDN Platform eigenlijk. PA consulting zocht het voor ons uit. Het Platform in de huidige vorm voldoet prima. Willen we meer en ondernemen we geen actie, dan is de huidige opzet van het platform minder goed en ontstaat er een technische achterstand. Daarom is er in samenwerking met Green Rock Consulting een project gestart voor de selectie van een nieuw toekomstbestendig HDN platform.

Eisen en wensen in kaart, wat hebben we nodig?
Via workshops met leden, gebruikers en platformkenners zijn inmiddels de eisen en wensen voor het beheer, security, processen en techniek van een nieuw platform in kaart gebracht. Dit is het programma van eisen. Uit een lange lijst met mogelijke leveranciers zijn de beste kandidaten geselecteerd die een voorstel uitbrengen. Hierbij is onder andere gekeken naar ervaringen met communicatieplatformen, Cloud diensten, etc. Hun voorstel wordt gescoord en beoordeeld aan de hand het programma van eisen en prijsstelling. Na de keuze voor een geschikte partner wordt een plan gemaakt voor het vervolgtraject dat we afstemmen met onze leden en gebruikers. Via deze site en onze maandelijkse nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de voortgang van het project.

Bouw nieuw HDN platform gestart

28 augustus 2019 - . Lees meer

IT Experts gezocht

26 februari 2019 - . Lees meer

Voorbeeldversie nieuw platform in de maak

31 januari 2019 - . Lees meer

Wie heeft de beste oplossing?

12 november 2018 - . Lees meer

Voorstellen voor vernieuwing platform onderweg

09 oktober 2018 - . Lees meer