Nieuws:

HDN en SIVI bundelen hun expertise

Nieuws
07 oktober 2011

HDN en SIVI gaan hun expertise bundelen bij het inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de verzekeringsketen. Dit is een conclusie uit het rapport Fit-in waarin HDN en SIVI de mogelijkheden en noodzaak tot samenwerking hebben onderzocht. Basis van het onderzoek bestond uit het analyseren van de overeenkomsten en verschillen van de beide gegevens standaarden. De aanpak, resultaten en overige conclusies vindt u in het rapport.

Volledig rapport