Nieuws:

HDN Certificeringen 2022

Nieuws
08 september 2022

Om betrouwbare en efficiënte communicatie voor de gehele keten te kunnen garanderen, worden alle HDN leden en gebruikers jaarlijks gecertificeerd. Bij de certificering wordt gecontroleerd of aan de ketenafspraken binnen de HDN Standaard wordt voldaan. Ook gaan we in gesprek met gebruikers om te toetsen of de afspraken op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. In september vindt de certificering plaats op basis van productiedata en ontvangen alle partijen hun certificeringsrapport. Mochten er nog bevindingen zijn dan worden partijen in de gelegenheid gesteld zaken aan te passen. Voor deze groep vindt de tweede rapportage in februari plaats.