Nieuws:

HDN berichten

Nieuws
03 oktober 2012

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) constateert dat afgelopen september circa 10.500 hypotheekaanvragen via haar infrastructuur tussen adviseurs en aanbieders zijn uitgewisseld. ‘Dat zijn ongeveer 500 aanvragen minder dan september 2011’, zegt Dorine van Basten, directeur HDN. Jaarlijks ziet HDN het aantal aanvragen in de zomervakantie afnemen. ‘De meeste hypotheekaanvragen zijn in de laatste 2 weken van september verstuurd. Hiermee is het einde van de vakantieperiode ingeluid’, aldus Dorine van Basten.

Hoe de hypotheekaanvragen zich het laatste kwartaal van 2012 zullen ontwikkelen, is moeilijk in te schatten. Een effect van de het huidige aanbod- en prijsniveau van koopwoningen, in combinatie met de mogelijke wijzigingen in de hypotheekrente-aftrek per 1 januari a.s., kan zijn dat potentiële huizenkopers voor het einde van het jaar een woning kopen. Dat zou kunnen leiden tot een toename van het gemiddelde aantal hypotheekaanvragen. Geïnteresseerden kunnen het verloop van het aantal hypotheekaanvragen dat via HDN loopt via de HDN Index volgen. Op de homepage wordt het aantal hypotheekaanvragen over de laatste 10 weken weergegeven, zowel in aantallen als in een grafische weergave.