Nieuws:

HDN AX 11.1, OX 11.0 en SX 11.0

Nieuws
18 maart 2013

Met ingang van 2 mei 2013 wordt de generieke HDN versie 11.1 een feit. Met ingang van deze datum zullen alle HDN gebruikers dit schema gaan ondersteunen.

Het gebruik van de 10.x schema’s zijn vanaf deze datum niet meer toegestaan. Dit geldt voor de volgende berichten: offerte aanvraagberichten (AX), statusberichten (SX), en offerteberichten (OX).

De belangrijkste aanpassingen binnen het generieke HDN 11.1 schema’s zijn:

  • Ondersteuning SEPA en Fiscale Voortzetting in de AX
  • Introductie Marktwaarden en verwijdering Executie- en Vrije Onderhandse Verkoopwaarde in AX
  • Uitgebreide dataset in OX (met vanuit EGI perspectief van belang zijnde velden)
  • Wijziging in de structuur van het SX bericht

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen binnen de generieke HDN 11.1 schema’s, klikt u hier.

HDN benadrukt hierbij nogmaals dat met ingang van 2 mei 2013 de versienummers 10.x niet meer actief zullen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HDN Beheer.