Handig!

Doel:
Efficiëntie in de keten vergroten door inkomensgegevens uit de inkomensbron (UWV) op te halen. De doorlooptijd van een hypotheekproces zou verkort moeten worden naar First Time Right doordat een werkgeversverklaring gemiddeld 2,4 keer op en neer gaat tussen aanbieder en adviseur.


Voordelen Handig!
Snelheid: de klant kan zijn gegevens 24/7 downloaden bij het UWV en is daarmee niet meer afhankelijk van zijn werkgever.
Correctheid gegevens: het UWV is een overheidsbron. Daardoor hebben we direct beschikking over de juiste en volledige inkomensgegevens.
Zekerheid over toetsinkomen: de uniforme rekenmethodiek geeft direct zekerheid over het toetsinkomen.
Gemak: het proces is volledig digitaal ondersteund, de adviseur en/of klant hoeft zelf dus geen berekeningen meer te maken.
Toekomstgericht: het gebruik van brondata is de toekomst. Met het UWV Verzekeringsbericht zetten we een goede stap in de richting van het gebruik van digitaal geverifieerde brondata.

Planning:


De pilot Handig! is afgesloten. Sinds 9 oktober 2017 is het beleid aangepast om nog meer personen met een loondienstinkomen te kunnen bedienen bij hun hypotheekaanvraag, door op basis van deze brondata het inkomen te bepalen. In december 2017 heeft de evaluatie plaatsgevonden. De resultaten van de pilot waren positief en in 2018 is de stapsgewijze landelijke uitrol gestart.

Deelnemende partijen:
HDN, ING, NHG, Florius, ABN AMRO, Rabobank, De Hypotheker, Vereniging Eigen Huis, UWV, IG&H en zo’n 150  intermediairs

Nieuwsfeed Handig!

5 juli 2018
Warmlopen voor Handig!

23 april 2018
Primeur Handig! op SEH congres
28 februari 2018
UWV-verzekeringsbericht uitgebreid
10 januari 2018
Nieuwe groep adviseurs aan de slag met Handig!
18 december 2017
Straks geen werkgeversverklaring meer nodig?
16 oktober 2017
UWV Verzekeringsbericht potentiële vervanger werkgeversverklaring
 26 september 2017
Mijlpaal: 500ste hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring
  24 augustus 2017
Marktbrede uitrol Handig! komt steeds meer in zicht.