Geboortenaam & Correspondentienaam

 

Deze verbetering is van toepassing op Hypotheken (AX), Verzekeren (LX) en Kredieten (KX). Ook raakt het de procesberichten OX, DA en DX.

HDN 19

Per HDN 19 wordt de ketenafspraak voor het gebruik van CorrespondentieNaam aangescherpt. Wanneer geboortenaam en correspondentienaam gelijk zijn, mag geen correspondentienaam worden meegegeven. CorrespondentieNaam mag alleen gevuld worden als deze afwijkt van de geboortenaam.

HDN 18

Externe bronnen en administraties worden steeds meer geïntegreerd binnen de HDN ketenprocessen. Deze integratie vraagt o.a. om een eenduidige herkenning van consumenten, waarbij achternaam een zeer belangrijke rol speelt. De gewoonte waarop heden achternaam wordt ingevuld aan de voorkant van de keten, sluit niet altijd aan bij de toepassing gedurende het aanvraagproces. Vanuit die hoedanigheid is de vraag onderzocht op welke wijze het gebruik van Achternaam verbeterd kan worden.

Huidige situatie

Uit de praktijk blijkt dat de huidige oplossing met de boolean GeboorteNaamJN onduidelijk is, hierdoor onjuist of niet geïmplementeerd wordt en daardoor geen eenduidige informatie biedt voor de aanbieders. Omdat zowel geraadpleegde bronnen, zoals BKR, als notarissen zich baseren op geboortenaam, heeft de werkgroep Hypotheken de vraag onderzocht Geboortenaam leidend te maken binnen de aanvraagprocessen naast het gebruik van achternaam.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gelden bij gebruik van achternaam:

  • Er is verschil in gebruik van achternaam t.b.v. matching enerzijds en communicatiedoeleinden anderzijds.
  • Het intermediair is alleen geholpen met één eenduidige ketenafspraak voor het gebruik van achternaam. Verschillen in gebruik tussen aanbieders is niet gewenst.
  • Risico bij het verplicht stellen van zowel de (huidige) achternaam als geboortenaam softwarepakketten één van deze gegevens automatisch gaat laten vullen om het proces te vereenvoudigen voor het IM. Deze automatische vulling is niet gewenst. Doel is altijd de geboortenaam te ontvangen en alleen de naam in dagelijks gebruik als deze afwijkt van de geboortenaam. Hiermee wordt o.a. voorkomen dat een aanbieder twee dezelfde achternamen kan ontvangen als geboortenaam en achternaam gelijk zijn. Dit is niet gewenst.
  • De terminologie Achternaam binnen HDN maakt niet expliciet dat het om de geboortenaam gaat of om de naam in dagelijks gebruik. Onduidelijkheid hierin moet worden weggenomen en dit moet eenduidig worden gemaakt.

Geboortenaam & Correspondentienaam per HDN18

De volgende aanpassingen worden per HDN 18 doorgevoerd:

1. Geboortenaam (veld ‘GebAchternaam’) wordt leidend binnen HDN; deze wordt verplicht per HDN 18.

2. Naam in dagelijks gebruik wordt optioneel en hoeft alleen meegegeven als deze afwijkt van de geboortenaam. Hiervoor worden de velden ‘CorrespondentieNaam’ en ‘CorrespondentieTussenVoegsels’ als optionele velden toegevoegd binnen het generiek berichtschema. Per HDN 19 geldt ketenafspraak dat CorrespondentieNaam alleen gevuld mag worden als deze afwijkt van de geboortenaam. 
=> Wanneer de naam in dagelijks gebruik niet wordt opgegeven is het resultaat dat de aanvrager wordt aangesproken met zijn geboortenaam. Dit nadeel is als risico geaccepteerd.

3. Veld ‘Achternaam’ komt binnen HDN te vervallen. Deze definitie maakt niet expliciet dat het om de geboortenaam gaat of om de naam in dagelijks gebruik. Deze onduidelijkheid wordt hiermee weggenomen.

4. Boolean ‘GeboorteNaamJN’ komt binnen HDN te vervallen.

5. Tussenvoegsels worden in alle gevallen apart opgegeven: voor geboortenaam in het veld ‘GebTussenVoegsels’, voor correspondentienaam in het nieuwe veld ‘CorrespondentieTussenVoegsels’. Het veld TussenVoegsels komt binnen HDN te vervallen.

6. De volgorde van velden in PartijNAWData is gewijzigd: ‘CorrespondentieNaam’ en ‘CorrespondentieTussenVoegsels’ zijn toegevoegd direct na de velden ‘GebAchternaam’ en ‘GebTussenVoegsels’.