Fiscaal inwonerschap en belastingverplichting per aanvrager

 

Deze ketenafspraak is van toepassing op Hypotheken (AX) en Verzekeren (LX).

Voor de opgave van belastingverplichtingen van de aanvrager wordt per HDN 19 overgestapt op de velden die aansluiten bij het CRS-formulier. De ketenafspraak is als volgt:

  • FiscaalInwonerVanNederlandJN – sluit aan bij vraag 2a van het CRS-formulier. In AX is het een generiek veld, optioneel te vullen. In LX is het een maatschappij specifiek veld.
  • UitsluitendOfMedeFiscaalInwonerBuitenNedJN – sluit aan bij vraag 2b van het CRS-formulier. In AX is het een generiek veld, optioneel te vullen. In LX is het een maatschappij specifiek veld.
  • Entiteit FiscaleWoonstaat – in AX is deze conditioneel verplicht als UitsluitendOfMedeFiscaalInwonerBuitenNedJN = Ja (Update 14 jan 2019: Nee aangepast naar Ja). In de LX bestaat geen generieke conditie. De conditie die in AX aanwezig is moet in de LX door de aanbieder toegevoegd worden bij gebruik van het veld UitsluitendOfMedeFiscaalInwonerBuitenNedJN

Per HDN 19 komt UitsluitendBelastingplichtigInNedJN in zowel de AX als LX te vervallen. De conditie dat FiscaleWoonstaat verplicht is als UitsluitendBelastingplichtigInNedJN is onwaar komt daarbij ook te vervallen.

HDN 18

Deze verbetering is van toepassing op Hypotheken (AX) en Kredieten (KX)

Uit analyse van HDN 17 berichtschema’s bleek dat partijen verschillend omgaan met de opgave van belastingverplichtingen: of via LandBelastingVerplichting binnen de entiteit Inkomen inclusief de onderliggende sub entiteiten of via Fiscale woonstaat.  Omdat één methodiek eenduidigheid creëert voor de keten, geldt per HDN 18 de ketenafspraak dat verplichtingen m.b.t. belasting en de hypotheekaanvraag per aanvrager opgegeven moeten worden en niet meer per inkomen.

  • De velden LandBelastingVerplichting komen geheel te vervallen binnen de entiteit en sub entiteiten Inkomen voor Hypotheken (AX) en Kredieten (KX).
  • De entiteit FiscaleWoonstaat wordt voor Hypotheken opgenomen in het generieke berichtschema. Voor Verzekeren blijft deze entiteit maatschappij specifiek. Voor Kredieten is deze entiteit niet van toepassing, dit bericht bevat vanaf HDN18 geen belastingplicht velden meer.

Aanvullend m.b.t. hypotheken: de nieuwe velden ‘FiscaalInwonerVanNederlandJN’ en ‘UitsluitendOfMedeFiscaalInwonerBuitenNedJN’ zijn maatschappij specifiek toegevoegd. De huidige inrichting van de (fiscale) velden gerelateerd aan het CRS formulier kunnen naar wens met deze wijziging geautomatiseerd worden, dat wil zeggen dat de eigen verklaring van de aanvrager over fiscale verplichtingen in het buitenland hiermee kan komen te vervallen.

HDN 17

In het kader van de wet CRS/ Fatca moet het mogelijk zijn aan te geven of de aanvrager uitsluitend belastingplichtig is in Nederland en zo niet, wat zijn fiscale woonstaten zijn (dat kunnen er meerdere zijn) inclusief de daarbij horende TIN codes.  Dit is als volgt beschikbaar binnen de HDN Standaard:

  • Veld UitsluitendBelastingPlichtigInNedJN is als maatschappij specifiek veld beschikbaar binnen de entiteit van de aanvrager (binnen AX: entiteit Hypotheekgever)
  • Binnen de entiteit van de aanvrager is de maatschappij specifieke subentiteit ‘FiscaleWoonstaat’ beschikbaar. Deze entiteit bevat de velden LandFiscaleWoonstaat en TIN. De entiteit kan meerdere keren worden gevuld wanneer er sprake is van meerdere fiscale woonstaten.
  • Wanneer het veld UitsluitendBelastingPlichtigInNedJN wordt gevuld met Nee, moet de entiteit FiscaleWoonstaat worden meegegeven.
  • Op basis van de boolean UitsluitendBelastingPlichtigInNedJN kunnen naar keuze persoonskenmerken als nationaliteit en geboorteland verplicht worden gesteld.