Energie Efficiëntie Waarden

Indien een object aan een aantal eisen voldoet mbt de EPC (energie prestatie coëfficiënt) en de energie index kan rentekorting worden toegepast. Hiervoor is de EPC of EnergieIndex waarde benodigd te weten bij de aanvraag. Om te bepalen of de EPC of index toegepast kan worden is ook de einddatum van belang.

Omdat één energie-efficiëntie-waarde-indicator voldoende is bij de hypotheekaanvraag komt met AX 17.0.3.0 de volgende Energie Efficiëntie waarde inrichting beschikbaar d.m.v. de volgende drie maatschappij specifieke velden:

  • Waardenlijst  ‘EnergieEfficientieWaardeBerekenMethode’ met waarden: EPC, Energie index
  • Veld ‘EnergieEfficientieWaarde’ met datatype N3/2. Aandachtspunt: zowel EPC als Energie index moeten met een punt worden meegegeven, niet met een komma.
  • Veld ‘EnergieEfficientieWaardeEinddatum’ met datatype DatumType waarmee de einddatum van de geldende energie efficiëntie waarde opgegeven kan worden.

Het veld Energielabel blijft beschikbaar met de bekende energielabels.