Inkomen met werkgeversverklaring

Het inkomen uit één of meerdere dienstbetrekkingen kan via drie methoden worden opgegeven:
1. Met een UWV-verzekeringsbericht, te downloaden bij het UWV. Via de tool voor Inkomensbepaling loondienst wordt het toetsinkomen vastgesteld. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst.
2. Met een werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking (zie onderstaand).
3. Met een perspectiefverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.
4. Met een arbeidsmarktscan. Deze wordt meegegeven in de entiteit Arbeidsmarktscan.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Werkgeversverklaring

Wanneer een werkgeversverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Dienstbetrekking ingevuld moet worden. Recente aanpassingen zijn bovenaan terug te vinden.

HDN18

  • Entiteit Dienstbetrekking geoptimaliseerd
  • Nieuw veld DienstbetrekkingBijFamilie

Entiteit Dienstbetrekking geoptimaliseerd

Aanbieders hanteren verschillende definities van parttime of fulltime. Na onderzoek blijkt dat aanbieders bij de berekening van het toetsinkomen zich baseren op het aantal gewerkte uren per week en geen onderscheid maken in de opgegeven parttime of fulltime opties binnen HDN. Het aantal gewerkte uren per week is leidend. Met het ontbreken van een eenduidige definitie voor parttime en fulltime en doel verschillen voor het intermediair te minimaliseren komt met HDN 18 het onderscheid tussen parttime en fulltime binnen HDN te vervallen. Ook worden enkele velden maatschappij specifiek en komen drie velden te vervallen.

De gewijzigde opties m.b.t. dienstbetrekking in HDN18 zijn als volgt:

  • De opties ‘Fulltime’ en ‘Parttime’ komen in de waardenlijst SoortDienstbetrekkingType te vervallen (onderaan meer details)
  • De velden ‘Gemiddelde uren per week’ (GemUrenWeek), ‘InkomenPeriode’ en ‘BrutoJaarInkVariabel’ worden maatschappij specifiek, omdat niet alle aanbieders deze velden in de hypotheekaanvraag opvragen voor de vaststelling van het toetsinkomen
  • Wanneer GemUrenWeek is opgenomen in het maatschappij specifieke berichtschema moet de conditie ‘GemUrenWeek is verplicht als soortdienstbetrekking is 10, 11 of 12’ worden opgenomen in het maatschappij berichtschema
  • De velden ‘PctInkomenMeetellen’, ‘DuurInMndMeetellen’ en ‘LandBelastingVerplichting’ komen te vervallen omdat deze niet worden gebruikt door aanbieders.

De nieuwe waardenlijst SoortDienstbetrekkingType komt er als volgt uit te zien:

08 flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring
09 flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring
10 loondienst vast
11 loondienst tijdelijk plus intentieverklaring
12 loondienst tijdelijk zonder intentieverklaring

Bij het komen te vervallen van parttime en fulltime geldt de volgende mapping:

Huidige waardenlijst SoortDienstbetrekkingType (HDN17) Mapping naar nieuwe waarden SoortDienstbetrekkingType (HDN18)
01 loondienst fulltime vast 10 loondienst vast
02 loondienst fulltime tijdelijk plus intentieverklaring 11 loondienst tijdelijk plus intentieverklaring
03 loondienst parttime vast 10 loondienst vast
04 loondienst parttime tijdelijk plus intentieverklaring 11 loondienst tijdelijk plus intentieverklaring
05 loondienst fulltime tijdelijk zonder intentieverklaring 12 loondienst tijdelijk zonder intentieverklaring
06 loondienst parttime tijdelijk zonder intentieverklaring 12 loondienst tijdelijk zonder intentieverklaring
08 flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring Ongewijzigd
09 flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring Ongewijzigd

Nieuw veld DienstbetrekkingBijFamilie

Wanneer een aanvrager in dienst is bij familie dan is de lijst met op te vragen documenten direct bekend bij het intermediair. De inrichting is maatschappijspecifiek.


Inkomensbepaling loondienst

Wanneer een UWV-verzekeringsbericht wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Perspectiefverklaring

Wanneer een perspectiefverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Scenario’s

Het gebruik van de entiteit InkomensbepalingLoondienst of  de entiteit Dienstbetrekking is afhankelijk van de aanwezigheid van een UWV-verzekeringsbericht of werkgeversverklaring enerzijds en van het aantal dienstbetrekkingen anderzijds. Hier is het overzicht van de verschillende scenario’s terug te vinden.