Uitbreiding Dienstbetrekking t.b.v. UWV

Binnen de pilot Handig!, waarin ontsluiting van UWV is gerealiseerd, wordt gebruik gemaakt van gegevens die vanuit de bron UWV worden aangeleverd. In de pilot Handig! wordt hierin gebruik gemaakt van het looncomponent SVLoon, welke ter vervanging van de werkgeversverklaring wordt gebruikt.

Het AanvraagBericht (AX) kent diverse (conditioneel) verplichte velden, waardoor zowel het bruto jaarinkomen als SVLoon moet worden opgegeven. Door de verplichte velden zijn er verschillende scenario’s mogelijk qua opgave van data, die verwarrend werken en niet eenduidig aangeven o.b.v. welk inkomenscomponent de hypotheekverstrekking dient plaats te vinden. D.m.v. het opnemen van de indicator SVLoonJN, kan worden aangegeven of de hypotheekverstrekking o.b.v. het SV Loon of het Bruto jaarinkomen wordt gedaan. Met deze indicator weet de geldverstrekker op welke soort inkomen de hypotheek wordt aangevraagd en welke bijbehorende stukken daarbij moeten worden aangevraagd.

In aanvulling hierop is de omschrijving van het veld SVLoon uitgebreid. De nieuwe volledige omschrijving is als volgt:
‘SVLoon op jaarbasis conform afgestemde berekeningsmethodiek obv ‘UWV SVLoon document’ (= UWV verzekeringsbericht). De waarde die in het veld SVLoon ingevuld dient te worden is exclusief het inkomensbestandsdeel m.b.t. de auto van de zaak en werknemersbijdrage pensioen.’