Inkomen met perspectiefverklaring

Het inkomen uit één of meerdere dienstbetrekkingen kan via drie methoden worden opgegeven:
1. Met een UWV-verzekeringsbericht, te downloaden bij het UWV. Via de tool voor Inkomensbepaling loondienst wordt het toetsinkomen vastgesteld. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst.
2. Met een werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.
3. Met een perspectiefverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking (zie onderstaand).
4. Met een arbeidsmarktscan. Deze wordt meegegeven in de entiteit Arbeidsmarktscan.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


HYPOTHEKEN

Sinds enige tijd loopt met succes de pilot waarbij uitzendkrachten met een perspectiefverklaring in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Meerdere aanbieders geven aan bij deze pilot betrokken te zijn en een groeiend aantal hypotheekaanvragen hiermee te ontvangen. Met de toename van deze hypotheekaanvragen is de wens de dienstbetrekking met perspectiefverklaring op te nemen binnen de HDN Standaard.

De inrichting van de dienstbetrekking met perspectiefverklaring is o.a. in samenwerking met NHG gedefinieerd. Als soort dienstverband zal gesproken gaan worden over de ´flexibele arbeidsrelatie´ en niet meer over seizoenarbeider of flexwerker. Deze flexibele arbeidsrelatie kan dan met of zonder perspectiefverklaring worden opgegeven bij een hypotheekaanvraag. Hiermee wordt per HDN17 de inrichting als volgt:

 • De definitie ‘flexibele arbeidsrelatie’ wordt binnen HDN doorgevoerd. De voorgaande termen seizoenarbeider en flexwerker komen te vervallen.
 • Het wordt mogelijk de flexibele arbeidsrelatie met of zonder perspectiefverklaring op te geven (overeenkomstig de huidige inrichting voor intentieverklaring). Hiervoor wordt SoortDienstBetrekkingType uitgebreid met de velden ‘Flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring’ en ‘Flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring’
 • N.a.v. 1e bullet: seizoensarbeider komt te vervallen in SoortDienstBetrekkingType
 • N.a.v. 1e bullet: FlexWerkerJN komt te vervallen.
 • N.a.v. 1e bullet: de conditionele verplichtingen op InkomenFlexibelJr1, 2 en 3 worden aangepast. Update febr 2017: In geval van ‘Flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring’ moet het BrutoJaarSalaris worden meegegeven en is geen sprake van de drie inkomensjaren InkomenFlexibelJr1, 2 en 3. In geval van ‘Flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring’ moeten wel drie jaren (InkomenFlexibel1/2/3jr) worden meegegeven.
 • Binnen de conditionele verplichting op GemUrenWeek komt seizoensarbeider te vervallen. Flexibele arbeidsrelatie met en zonder perspectiefverklaring worden niet opgenomen in deze conditionele verplichting.
 • Update april 2017: binnen DocumentAanvraag (DA) 16.1.3.0 en DocumentBericht (DX) 16.1.2.0 is het persoonsgebonden documenttype 262 ‘Perspectiefverklaring’ beschikbaar gekomen waarmee perspectiefverklaringen via HDN verstuurd kunnen worden.

Bij de inrichtingsdefinitie zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

 1. De impact op de schermen bij o.a. adviespakketten moet minimaal zijn. Daarom is gekozen de waardenlijst SoortDienstBetrekkingType uit te breiden met de twee nieuwe waarden en geen nieuwe boolean toe te voegen. Indien een aanbieder geen deelnemer is van de pilot kan de perspectiefverklering in de waardenlijst worden uitgesloten d.m.v. een conditionele verplichting.
 2. De huidige waarden binnen SoortDienstBetrekkingType dienen verbeterd te worden. Het huidige onderscheid tussen fulltime en parttime lijkt niet (meer) relevant, plus de komst van andere onderbouwingsredenen zoals perspectefverklering en SVLoon hebben hun impact op het gebruik van Dienstbetrekking binnen de keten. Deze optimalisatie is opgenomen op de HDN roadmap voor HDN18.

 

KREDIETEN

Naar aanleiding van een langer lopende succesvolle pilot met perspectiefverklaringen i.g.v. flexibele arbeidsrelaties wordt per HDN17 binnen hypotheken mogelijk een inkomen met en zonder perspectiefverklaring op te geven. Het gaat hierbij om een flexibele arbeidsrelatie, voorheen bekend als seizoensarbeider of flexwerker. Naar aanleiding hiervan wordt entiteit DienstBetrekking aangepast:

 • De definitie ‘flexibele arbeidsrelatie’ wordt binnen HDN doorgevoerd. De voorgaande termen seizoenarbeider en flexwerker komen te vervallen.
 • Het wordt mogelijk de flexibele arbeidsrelatie met of zonder perspectiefverklaring op te geven (overeenkomstig de huidige inrichting voor intentieverklaring). Hiervoor wordt SoortDienstBetrekkingType uitgebreid met de velden ‘Flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring’ en ‘Flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring’
 • N.a.v. 1e bullet: seizoensarbeider komt te vervallen in SoortDienstBetrekkingType
 • N.a.v. 1e bullet: FlexWerkerJN (nu onderdeel van generiek KX schema) komt te vervallen.

Inkomensbepaling loondienst

Wanneer een UWV-verzekeringsbericht wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Werkgeversverklaring

Wanneer een werkgeversverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Dienstbetrekking ingevuld moet worden.


Scenario’s

Het gebruik van de entiteit InkomensbepalingLoondienst of  de entiteit Dienstbetrekking is afhankelijk van de aanwezigheid van een UWV-verzekeringsbericht of werkgeversverklaring enerzijds en van het aantal dienstbetrekkingen anderzijds. Hier is het overzicht van de verschillende scenario’s terug te vinden.