Nieuws:

De consument als aanjager van ketenintegratie

Nieuws
15 november 2010

‘Het HDN-gebruik neemt toe. Maar als je kritisch kijkt, is er op het gebied van ketenintegratie nog heel veel te winnen. Dat begint bij de consument, die hiermee de rol vervult als aanjager van ketenintegratie’, aldus HDN voorzitter Roy van Diem (directie voorzitter Obvion). Idealiter maakt de consument hiervoor gebruik van een onafhankelijke digitale kluis, als centrale bron voor persoonlijke informatie. ‘Vanzelfsprekend bepaalt de consument zelf wie toegang tot de beschikbare informatie krijgt’, licht Roy van Diem toe.

HDN heeft de ambitie om de autoriteit op het gebied van ketenintegratie te zijn en beschikt over een ruime kennis en ervaring met standaardisatie. ‘Standaardisatie en onafhankelijkheid vormen de basis om een dergelijke kluis succesvol voor de consument te ontwikkelen. ‘HDN gaat hiermee aan de slag’, sluit Roy van Diem af.