Nieuws:

Coöperatie van Service Providers HDN gecertificeerd

Nieuws
01 maart 2010

HDN staat voor een foutloze, snelle en automatische afhandeling van het hypothekenberichtenverkeer. Het keurmerk HDN sluit aan bij de doelstelling van de serviceproviders van de Coöperatie om zich hiermee extra te positioneren als een efficiënte en betrouwbare partner binnen het offerteproces waardoor meer snelheid en een kostprijsverlaging kan worden gerealiseerd. Het gebruik van HDN is uitsluitend voorbehouden aan jaarlijks gecertificeerde gebruikers, waaronder hypotheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, ketens, service providers en leveranciers van hypotheeksoftware. Dit HDN Keurmerk toont dat het elektronisch berichtenverkeer met de service providers van de Coöperatie voor wat betreft hypotheekaanvragen en aanvragen levensverzekeringen probleemloos verloopt conform de succesvolle HDN-standaarden. Door de professionele inbreng van Geert van Bragt van BHOS is de HDN applicatie van de Coöperatie van Service Providers bovendien nog klantvriendelijker geworden.

De Coöperatie bestaat uit United Capital, VCN VerzekeringsCombinatie Nederland, Waerdenburgh Assuradeuren, Home Invest. LNI Landelijk Netwerk Inkoopcombinatie, De Financiële Makelaar, ISO, Finsys en BHOS.