ClientNr

Met de toename van ketenintegratie binnen de hypotheekketen en hypotheek-gerelateerde producten neemt het koppelen van verschillende interne en externe systemen beduidend toe. Het veld ClientNr is in eerste instantie geïntroduceerd binnen informatie- en mutatieverzoeken, als technisch klantnummer waarmee op elkaar aangesloten (interne) softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren. Dit nummer verschilt van de fINC, omdat het daarbij gaat om een klantnummer dat ook bij de consument zelf bekend is.

{Update 3 september 2019} Per HDN 19.1 komt het ClientNr ook maatschappijspecifiek beschikbaar in het AX-bericht. Ook aan de voorkant van de hypotheekketen komen er steeds meer schakels bij die communiceren over dezelfde persoon, ClientNr kan gebruikt worden in de communicatie tussen verschillende schakels in de keten in referentie naar de klant.