Certificeringen

De gebruikers van het HDN platform en de HDN Standaard zijn in verschillende rollen met verschillende certificeringseisen te verdelen.

Je wordt als partij gecertificeerd als:

1) je een HDN-gebruikersovereenkomst hebt en je een software leverancier bent van een pakket gebruikt door distributiepartijen. Dit kan een adviespakket of een workflowpakket zijn.
2) je een HDN-gebruikersovereenkomst hebt en je bent de gebruiker van een pakket dat onder 1) genoemd wordt.
3) je een HDN-gebruikersovereenkomst hebt en je bent gebruiker van een (eigen) pakket dat niet onder 1) genoemd wordt.
4) je een HDN-lidmaatschap hebt en je bent aanbieder van hypotheken, kredieten of verzekeringen.

Ook de manier van certificeren is constant in ontwikkeling. Hieronder volgt een overzicht t.a.v. 2018.

Soort partij Eigen software of software van derden zonder HDN overeenkomst Software van derden (met HDN overeenkomst) Certificeringsmethode 2018
1 en 3 Distributiepartijen
X
1 ) Nabootsen van een proces (berichten heen en weer sturen)
2) Analyse op basis van productie-data.
3) Controle op de juiste versie van de HDN communicatiesoftware.
Zie hier de tijdslijn voor Distributiepartijen.
2 Distributiepartijen
X
1) De certificering van de software wordt los uitgevoerd (zie hierboven).
2) Controle op de juiste versie van de HDN communicatiesoftware.
3) In sommige gevallen zal de certificering afgerond worden middels een mondelinge toelichting op de certificering van het betreffende softwarepakket.
4 Aanbieders
n.v.t.
n.v.t.
1) Opvragen van geanonimiseerde HDN berichten aangevuld met analyse op basis van productie-data.
2) Controle op de juiste versie van de HDN communicatiesoftware.
Zie hier de tijdslijn en een aantal onderwerpen voor Aanbieders.
5 Overige partners
n.v.t.
n.v.t.
1) Controle op de juiste versie van de HDN communicatiesoftware (indien van toepassing).
Zie hier de tijdslijn voor Overige partners.