Nieuws:

BKR en HDN in gesprek over aanvraag kredietgegevens via HDN

Nieuws
27 februari 2012

HDN heeft in haar strategie opgenomen om naast de communicatie door middel van de diverse berichtstandaarden, ook de juistheid van informatie te bevorderen. Dit zal worden gestimuleerd door verschillende webservices centraal via HDN aan te bieden.

Eerder al heeft HDN een soortgelijk traject doorlopen met NHG. Nu is HDN samen met BKR aan het bekijken waar deze partijen gezamenlijk toegevoegde waarde kunnen leveren aan het advies- en aanvraagtraject van hypotheken.

Weliswaar is één en ander nog in een onderzoekstraject, maar er zijn al concrete ideeën over een gezamenlijke oplossing om de kredietsituatie van de consument al gedurende het hypotheekadviestraject inzichtelijk te hebben, zodat er niet veel tijd aan een hypotheekaanvraag wordt besteed terwijl deze bij voorbaat al geen kans van slagen heeft vanwege een negatieve registratie bij BKR.