Bestedingsdoelen

Met KX17 komen de volgende bestedingsdoelen in de waardenlijst BestedingsDoelType te vervallen:

  • 01 (Nog) Niet bekend
  • 08 Schuldsanering
  • 10 Belasting betaling
  • Update febr 2017: ‘13 Financiering kosten hypotheek’ komt te vervallen, ‘11 Aanschaf woning’ behouden (let op: aankoop is vervangen door aanschaf, in lijn met FDN).
  • 99 Anders, zie toelichting

Naast de waardenlijst BestedingsDoelType bestaat binnen de KX ook het veld ToelichtingBestedingsDoel. Dit veld is in HDN16 verplicht bij ‘99 Anders’. Omdat ‘99 Anders’ komt te vervallen, komt ook dit veld per HDN17 te vervallen.