Beheerovereenkomst voor Tussenpersoon

 

Gedurende het aanvraagproces kan de consument om akkoord worden gevraagd dat een tussenpersoon, na het passeren van de hypotheek, op de hoogte gehouden mag worden door de aanbieder van mutaties op het dossier (bijvoorbeeld via het InformatieAanvraagBericht). De indicator BeheerovereenkomstJN maakt het mogelijk dit akkoord bij de hypotheekaanvraag mee te geven. Dit akkoord wordt door de consument gegeven en is in het kader van privacywetgeving vereist.

Aandachtspunt bij het gebruik van BeheerovereenkomstJN is de situatie als klant zijn akkoord later wilt intrekken. Het is verder aan de aanbieder vast te stellen op welke wijze de akkoordverklaring door de consument voor toekomstige informatievoorziening aan de tussenpersoon wordt afgegeven.