Arbeidsmarktscan

Het inkomen van consumenten in loondienst met één of meerdere dienstbetrekkingen kan via vier methoden worden opgegeven:
1. Met een UWV-verzekeringsbericht, te downloaden bij het UWV. Via de tool voor Inkomensbepaling loondienst wordt het toetsinkomen vastgesteld. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst.
2. Met een werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking
3. Met een perspectiefverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.
4. Met een arbeidsmarktscan. Deze wordt meegegeven in de entiteit Arbeidsmarktscan (zie onderstaand).

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan geeft weer wat de kansen van de consument zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden en wat de bijbehorende verdiencapaciteit is. De Arbeidsmarktscan is eigendom van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence group.

Samen met een aantal ketenpartners heeft NHG een verkenningstraject doorlopen om op korte termijn te komen tot een breed gedragen pilotfase waarbij NHG de Arbeidsmarktscan kan gaan accepteren naast de bestaande instrumenten. Tijdens deze pilotfase wordt de Arbeidsmarktscan geaccepteerd voor mensen met een flexibel arbeidscontract die minimaal één jaar werkzaam zijn.

Inmiddels hebben meerdere geldverstrekkers aangegeven aan te willen sluiten bij de ontwikkeling van deze pilot. Er is hierna voor gekozen om de Arbeidsmarktscan per 1 januari op een generieke manier structureel in te richten in het aanvraagproces waardoor deze methodiek openstaat voor alle geldverstrekkers. De structurele inrichting wordt meegenomen in de HDN 19.1 release in december 2019.


Arbeidsmarktscan: inrichting in HDN

Per HDN 19.1 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd t.b.v. de Arbeidsmarktscan.

1. In het AX-bericht wordt de maatschappijspecifieke boolean ArbeidsmarktscanJN wordt toegevoegd aan de entiteit Dienstbetrekking. Dit veld heeft de volgende omschrijving: ‘Deze indicator geeft aan of de gegevens in de entiteit Dienstbetrekking worden aangevuld met een verdiencapaciteit op basis van een Arbeidsmarktscan; in dat geval dient de indicator gevuld te worden met Ja. Wanneer een aanbieder geen Arbeidsmarktscan ondersteunt, moet deze indicator (en de entiteit Arbeidsmarktscan) niet worden opgenomen in het schema. Wanneer een aanbieder dit wel accepteert, moet dit veld (en de entiteit Arbeidsmarktscan) wel worden opgenomen in het schema.’

2. In het AX-bericht wordt de maatschappijspecifieke entiteit Arbeidsmarktscan toegevoegd onder Inkomen. Deze entiteit heeft de volgende omschrijving: ‘Entiteit met de gegevens uit de Arbeidsmarktscan. Wanneer er sprake is van een Arbeidsmarktscan moet deze entiteit worden ingevuld.’ Deze entiteit bestaat uit de volgende 3 (verplichte) velden:

  • AMSVerdiencapaciteit (datatype N12_2). Omschrijving is ‘De verdiencapaciteit die bij de arbeidsmarktscan is vastgesteld. De verdiencapaciteit komt overeen met de verdiencapaciteit die in het arbeidsmarktscan rapport is opgenomen.’
  • AMSScore (datatype N2). Omschrijving: ‘De score die door de arbeidsmarktscan is vastgesteld. De score komt overeen met de score die in het arbeidsmarktscan rapport is opgenomen.’
  • AMSRapportNr (datatype AN30) wordt maatschappij specifiek toegevoegd. Omschrijving is ‘Het rapportnummer van de arbeidsmarktscan, zoals uitgegeven door arbeidsmarktkansen.’

3. In het DA- en DX-bericht wordt een nieuw dossierstuk toegevoegd genaamd ‘Arbeidsmarktscan’ aan de waardelijst SoortDocument.


Arbeidsmarktscan: ketenafspraken

Per HDN 19.1 gelden een aantal aanvullende ketenafspraken naast de hierboven beschreven technische inrichting.

  • Maatschappijen die geen gebruik wensen te maken van de Arbeidsmarktscan voegen de maatschappijspecifieke boolean ArbeidsmarktscanJN en de entiteit Arbeidsmarktscan niet toe aan hun schema;
  • Maatschappijen die wél gebruik wensen te maken van de Arbeidsmarktscan dienen zowel de maatschappijspecifieke boolean ArbeidsmarktscanJN als de entiteit Arbeidsmarktscan toe te voegen aan hun schema.

Wanneer sprake is van een inkomen gebaseerd op Arbeidsmarktscan, dient dit als volgt te worden opgegeven in het AX-bericht:

  • Het flexibele dienstverband dient te worden opgegeven door te kiezen voor een flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring in het veld SoortDienstBetrekking in de entiteit Dienstbetrekking*;
  • Hiernaast dient het huidige inkomen te worden opgegeven in het veld BrutoJaarSalaris;
  • Er dient aangegeven te worden dat er een Arbeidsmarktscan is uitgevoerd door de boolean ArbeidsmarktscanJN te vullen met ‘Ja’;
  • Wanneer dit het geval is, dient ook de entiteit Arbeidsmarktscan met de drie velden AMSVerdiencapaciteit, AMSScore en AMSRapportNr gevuld te zijn.

De maatschappij kan op basis van deze velden het toetsinkomen bepalen. Indien de verdiencapaciteit uit de Arbeidsmarktscan als basis voor de acceptatie dient, kan in het documentenproces (DA/DX) de Arbeidsmarktscan als document worden opgevraagd en aangeleverd.

* = n.b.: wanneer sprake is van een flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring én zonder arbeidsmarktscan, dient op de gebruikelijke wijze het inkomen van de laatste 3 jaren te worden opgegeven in de velden InkomenFlexibelJr1, 2 en 3.