Optimalisatie andere overlijdensrisicoverzekering

Wens is om explicieter aan te kunnen geven of de bestaande of elders aangevraagde levensverzekering met overlijdensrisico al dan niet wordt beëindigd wanneer de aanvraag voor deze nieuwe overlijdensrisicoverzekering wordt afgerond. Lopende polissen en/of lopende aanvragen kunnen binnen HDN worden meegegeven m.b.v. AndereOVR (FinancieleDekking/Verzekerde/AnderOVR). Richtlijn is dat per lopende aanvraag of polis de entiteit AndereOVR wordt meegegeven. Er worden twee verbeteringen doorgevoerd:

  1. De omschrijving bij de boolean AndereOVRJN wordt aangescherpt waarmee de instructie wordt verbeterd. De nieuwe omschrijving is als volgt: ‘Geeft aan of er in de afgelopen drie jaar op het leven van de verzekerde een verzekering met overlijdensrisico afgesloten of verhoogd is en/of op het moment dat de nieuwe overlijdensrisicoverzekering ingaat een andere overlijdensrisicoverzekering op het leven van de verzekerde loopt, en/of dat op het moment van de aanvraag aanvragen voor een overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar lopen.’
  2. De nieuwe boolean AnderOVRBeeindigdJN wordt toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat de lopende polis of aanvraag wordt beëindigd met ingangsdatum van de nieuwe polis. Omdat deze boolean gerelateerd is aan wetgeving, wordt dit veld per HDN 17 als verplicht veld opgenomen binnen het generieke LX berichtschema (overeenkomstig andere velden welke verplicht zijn).