Verzekeringsbericht

In het proces tussen adviseur en aanbieders is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt proces voor alle partijen in de financiële markt.

Bij de advisering van een hypotheek wordt in de meeste gevallen een zekerheid geadviseerd. Deze zekerheid, in de vorm van een verzekering of bancair product, worden in het advies opgenomen. Veelal zal een aanvraag hiervoor separaat, via een extranet of aanvraagmodule, worden ingediend bij een maatschappij. In dit traject is invoer van gegevens veelal wederom noodzakelijk, waardoor dit tijdrovend en inefficiënt is. Het bericht is ook voor losse verzekeringsaanvragen te gebruiken.

Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kunnen een polissen of contracten vanuit de advies applicatie direct en gestructureerd worden aangevraagd, waarbij de aanbieder de aanvraag automatisch in hun systeem kunnen verwerken.

Doelstelling

Het verzekeringsbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode polissen of contracten aan te vragen. Het verzekeringsbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een verzekeringsaanvraag bij de verzekeraar op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden.

Voordelen voor de markt

 • Het bericht voldoet aan eisen van het aanvraagformulier verzekering van het Verbond van
  Verzekeraars
 • Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan aanbieders, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het HDN schema gerealiseerd wordt
 • Onderscheid in wat aangevraagd wordt mogelijk: Premieberekening, Offerte of Polis/Contract
 • Tijdsbesparing intermediair, door eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij
  intermediair en aanbieder
 • Straight Through Processing is realiseerbaar
 • Digitale afwikkeling en archivering
 • Snellere verwerkingstijden bij aanbieders
 • Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk
 • Ondersteuning verschillende verzekeringen: Levensverzekering (spaar, hybride, belegging),
  ORV, AOV, Woonlasten en Uitvaart

Filmpje

Klik op onderstaande link voor een filmpje waarin in één minuut uitgelegd wordt wat het Verzekeringsbericht is, welke voordelen het biedt en wat dit concreet kan betekenen.

Partijen

Voor de deelnemende partijen kijk hier: Implementatie overzicht