Krediet aanvraagbericht

De behoefte aan consumptief krediet neemt toe. De woning- en hypotheekmarkt trekt al enige tijd aan en er lijkt sprake te zijn van een broos, maar structureel economisch herstel. Daarentegen wordt de maximale verstrekkingsnorm van hypotheken (Loan to Value) steeds verder verlaagd, waardoor er bij de consumenten behoefte ontstaat om een deel consumptief te lenen. Niet alle kosten voor de aankoop en/of verbouwing kunnen altijd in de hypotheek worden meegefinancierd. Financieel adviseurs geven bij HDN aan dat consumptief krediet ook tot het benodigde productenpalet behoort om hun klanten goed en volledig te kunnen adviseren.

Zonder gebruik te maken van het kredietaanvraagbericht van HDN moeten de financieel adviseurs en/of bemiddelaars via extranetten of separate aanvraagapplicaties, kredieten aanvragen bij een productaanbieder.

Met het kredietbericht via de digitale, beveiligde en gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de aanvragen gestructureerd in de systemen van de kredietverstrekkers ingelezen, waardoor de tijd tussen aanvraag en offerte sterk wordt verkort.

Doelstelling

Doelstelling van het kredietbericht (KX) is om het voor de keten te faciliteren dat communicatie aangaande aanvragen voor doorlopende- en aflopende kredieten gestructureerd, compleet, beveiligd en foutloos in de systemen van de productaanbieders en intermediair kunnen worden verwerkt. De doorlooptijd van het proces wordt hiermee verkort, het percentage First-time-right (FTR) wordt verhoogd en Straight Through Processing (STP) wordt mogelijk gemaakt, waardoor de consument en de adviseur snel(ler) weten waar zij aan toe zijn.

Voordelen voor de keten

  • Ontsluiting van kredietverstrekkers op het HDN platform maakt het voor 3.800 intermediairs en ruim 25 distributiepartijen mogelijk om snel en eenvoudig kredieten aan te vragen.
  • Altijd aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan kredietverstrekkers middels validatie binnen de HDN software.
  • Eenmalige invoer bij de bron zorgt voor eenduidigheid in gegevens bij intermediair en kredietverstrekker.
  • Straight Through Processing en First Time Right zijn beide realiseerbaar in het proces.
  • De financieel adviseur kan een kwalitatief beter advies geven, doordat diverse mogelijke financiële scenario’s kunnen worden ontvangen via het HDN offertebericht.
  • Eenduidige gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk.

Filmpje

Klik op onderstaande link voor een filmpje waarin in één minuut uitgelegd wordt wat het Kredietbericht is, welke voordelen het biedt en wat dit concreet kan betekenen.

Partijen

Voor de partijen die dit bericht in hun systemen en processen ondersteunen, kijk hier: Implementatie overzicht