Hypotheekaanvraagbericht

In het hypotheekproces tussen adviseur, aanbieder en andere partijen met een rol in het proces, is beveiligde, complete en juiste communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een eenvoudige en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt.

Het hypotheekproces begint in vele gevallen bij het advies. Aanbieders ontvangen van adviseurs hypotheek aanvraagberichten (AX) vanuit de verschillende adviesapplicaties. De aanvraag is de basis van het hypotheekdossier en proces, en daarom is het van essentieel belang dat basisgegevens van het dossier in beginsel correct in de administratie van zowel de aanbieder als adviseur zijn opgenomen. Dit bespaart in de verdere afwikkeling van het dossier veel tijd!
Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de aanvragen gestructureerd in de systemen van de aanbieders ingelezen, waardoor de doorlooptijd voor een offerte verkort wordt.

Doelstelling

Het hypotheek aanvraagbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode van aanvraag tot offerte te komen. Het hypotheekaanvraagbericht draagt bij aan deze doelstelling doordat de verwerking van een hypotheekaanvraag bij de aanbieder op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden.

Voordelen

  • Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij aanbieder en adviseur
  • Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan aanbieders, dat via
    maatschappijspecifieke inrichting van het bericht gerealiseerd wordt
  • Gestructureerd, digitaal en beveiligd aanvraagformulier conform eisen van de aanbieder
  • Straight Through Processing is realiseerbaar
  • Digitale afwikkeling en archivering
  • Snellere verwerkingstijden bij aanbieders
  • Gunstige rentes behoren tot de mogelijkheden
  • Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk

Partijen

Voor de deelnemende partijen kijk hier: Implementatie-overzicht