Aanpassingen FinancieleDekking

Drie wijzigingen worden doorgevoerd binnen de entiteit FinancieleDekking en Lening/Leningdeel/FinancieleDekking, namelijk:

  • Entiteit Provisiekeuze komt te vervallen als subentiteit binnen Lening, als subentiteit binnen FinancieleDekking en als subentiteit binnen Lening/Leningdeel/FinancieleDekking. Provisiekeuze is niet meer van toepassing. Noot: het gebruik van de entiteit PremieDepot zal gemonitord worden; wanneer deze niet wordt gebruikt door partijen komt deze per HDN18 te vervallen.
  • De entiteit Fondsverdeling blijft behouden t.b.v. bestaande meer complexe producten waarvan op dit moment via AX mutaties worden doorgevoerd. Op termijn gaat dit via het MutatieBericht verlopen. Binnen FinancieleDekking (rootniveau) wordt de entiteit Fondsverdeling ¬†maatschappij specifieke.
  • PolisNr (in entiteit FinancieleDekking) wordt conditioneel verplicht wanneer PolisLopendJN is waar.